ORGANIZATORZY

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

ISSA Polska

ISSA jest niezależną organizacją, skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski, ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA. Przyłącz się do światowej sieci profesjonalistów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

PATRONAT HONOROWY

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest jednoosobowym organem administracji publicznej, właściwym w sprawach związanych z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych. Działaniem swym obejmuje sektor publiczny i prywatny. Jest odpowiedzialny za wdrażanie prawa w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad realizacją ustawy o ochronie danych osobowych i w tym zakresie współpracuje z krajowymi podmiotami oraz europejskimi i pozaeuropejskimi organami ochrony danych oraz instytucjami zajmującymi się prawami człowieka.

Podstawą prawną działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

IAB

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród ponad 200 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku (w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku,  zrzeszając obecnie ponad 120 największych firm sektora teleinformatyki i telekomunikacji. Izba jest najpoważniejszym partnerem, zarówno w procesie stanowienia prawa,  jak i opiniowania bieżących decyzji administracji rządowej i organów regulacyjnych.

Władze Izby realizują swoje cele właśnie poprzez współpracę z instytucjami ustawodawczymi, administracją państwową i samorządową, dostarczając im właściwych informacji, kompetentnych analiz i konstruktywnych ocen zjawisk i działań ważnych dla rynku teleinformatycznego.

PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpłynął na kształt ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. Eksperci PIIT brali udział w opracowaniu i nowelizacji ustaw – prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o podpisie elektronicznym, prawo zamówień publicznych, prawa autorskie i pokrewne i wielu innych. Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach oraz eksperta w objaśnianiu nowych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele Izby brali aktywny udział w Radach Informatyzacji, Telekomunikacji oraz w wielu innych. Bardzo istotną rolą PIIT jest promocja polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm m.in. poprzez współorganizowanie Kongresów Informatyki Polskiej, czy  pomoc w wyjazdach polskich firm na Targi CeBIT w Niemczech. Izba patronuje największym polskim imprezom teleinformatycznym.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest członkiem międzynarodowej organizacji DIGITALEUROPE, mając możliwość wpływania na kształt prawa europejskiego w zakresie teleinformatyki . Więcej o PIIT: www.piit.org.pl

PARTNER GENERALNY

IBM

Jeden z pierwszych na świecie koncernów informatycznych o ponad 100 letniej tradycji, obecny w Polsce od ponad 25 lat. Obecnie na świecie zatrudnia ponad 379 tys. osób  w ponad 170 krajach,  zajmujących się głównie usługami doradczymi i informatycznymi oraz tworzeniem oprogramowania.  W ubiegłym roku IBM zarejestrował ponad 7,5 tysięcy nowych rozwiązań patentowych i od ponad 20 lat jest światowym liderem w tej dziedzinie. W Polsce, oprócz Warszawy, IBM ma biura m.in. w Krakowie (Laboratorium Oprogramowania), Wrocławiu (Centrum Bezpieczeństwa) i Katowicach (Centrum Innowacji Klientów).  IBM Polska zapewnia pełną ofertę usług doradczych oraz produktów potrzebnych w budowaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno dla dużych przedsiębiorstw, administracji państwowej, jak i dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bazując na projektach wykorzystujących zaawansowaną analitykę biznesową i platformę superkomputera IBM Watson, IBM powołał pierwszy na rynku dział usług biznesowych, koncentrujący się na wdrożeniu rozwiązań kognitywnych. Konsultanci IBM doradzają firmom, jak wprowadzić nowy model biznesu w organizacji – era kognitywna to krok milowy w przetwarzaniu danych i wyciąganiu wniosków, pozwalających rozwiązywać problemy biznesowe.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise to wiodąca firma technologiczna, która umożliwia klientom szybciej osiągać więcej. W skład najbardziej kompleksowego portfolio produktów na rynku – obejmującego rozwiązania od chmury przez centrum danych do aplikacji dla środowisk biurowych – wchodzą technologie i usługi pomagające klientom na całym świecie zwiększać efektywność, produktywność i bezpieczeństwo IT.

Microsoft

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą produktów i usług dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych w tym miast i regionów na świecie. Jako jedyny dostawca na rynku posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno zestawu aplikacji, systemu operacyjnego, infrastruktury, jak i platformy programistycznej przeznaczonych do pracy w modelu „on – premise” oraz w chmurze, a także posiada rozbudowaną sieć partnerów oraz przykładów realizacji skutecznych programów edukacyjnych i społecznych.

Trend Micro

Trend Micro Incorporated jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań zabezpieczających środowiska przetwarzania w chmurze. Dzięki technologiom zabezpieczającym treści internetowe i systemom zarządzającym zagrożeniami firma tworzy bezpieczny świat wymiany informacji cyfrowych. Oferta Trend Micro skierowana jest do użytkowników indywidualnych i do przedsiębiorstw. Jako pionier w dziedzinie bezpieczeństwa serwerów z ponad 20-letnim doświadczeniem, firma zapewnia najlepsze na rynku zabezpieczenia klientów, serwerów i cloud computingu, dopasowane do potrzeb partnerów oraz odbiorców produktów i usług. Pozwalają one na szybsze powstrzymanie zagrożeń i chronią dane w środowiskach fizycznych, zwirtualizowanych i opartych na chmurze.

Produkty i usługi Trend Micro wykorzystują wiodącą, bazującą na technologii cloud computing infrastrukturę bezpieczeństwa Trend Micro™ Smart Protection Network™. Gwarantuje ona blokowanie zagrożeń tam, gdzie się pojawiają, czyli w Internecie. Za najwyższą jakość i niezawodność rozwiązań Trend Micro odpowiada zespół złożony z ponad tysiąca ekspertów w dziedzinie zagrożeń.

VMware

VMware, światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności w biznesie, ułatwia klientom cyfrową transformację poprzez wprowadzanie do biznesu i IT rozwiązań definiowanych programowo. Jest to możliwe dzięki stworzonej przez VMware architekturze Cross-Cloud™ oraz technologiom z obszarów mobilności, bezpieczeństwa i optymalizacji centrów danych. W 2016 r. VMware zanotowała przychód 7,09 mld USD, obsługując 500 tys. klientów oraz współpracując z 75 tys. partnerów na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.vmware.com/pl

MECENAS

Bird & Bird

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 28 biur w 19 krajach na świecie. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje blisko 50 prawników o szerokim zakresie specjalizacji. Praktyka ochrony prywatności i danych osobowych jest jedną z wiodących i najszybciej rozwijających się praktyk Bird & Bird w Polsce. Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów międzynarodowych, co daje nam unikalne doświadczenie na naszym rynku. Naszymi klientami są m.in. firmy z sektora telekomunikacyjnego, nowych technologii, elektronicznego, finansowego, mediowego, farmaceutycznego, spożywczego, różnych gałęzi przemysłu, w tym ciężkiego i motoryzacyjnego. Aktywnie uczestniczymy w dyskusjach o regulacjach w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej. Zakres naszej pomocy prawnej obejmuje w szczególności: audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, opracowywanie dokumentacji wymaganej do przetwarzania, powierzania i transferów danych osobowych, obsługę międzynarodowych transferów danych, doradztwo w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w poszczególnych sektorach, zgłaszanie zbiorów danych osobowych klientów do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, reprezentowanie klientów podczas kontroli prowadzonej przez kontrolerów GIODO.

EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych. www.ey.com/pl

Immusec

IMMUSEC to polska firma, która od ponad 9 lat zajmuje się wsparciem klientów w obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji i ryzykiem. Firma z powodzeniem prowadzi zaawansowane projekty w formie audytu lub doradztwa dla firm z branży finansowej, produkcyjnej, usługowej, transportowej, jak również projekty dla administracji publicznej i samorządowej.
Zakres usług IMMUSEC obejmuje warstwę strategiczną, gdzie zarządom spółek pomaga budować strategię zarządzania bezpieczeństwem lub informatyką. W warstwie operacyjnej IMMUSEC analizuje procesy – optymalizuje i uszczelnia je pod kątem bezpieczeństwa. W warstwie technicznej IMMUSEC przeprowadza przeglądy lub audyty sprzętu, sieci, aplikacji, dostawców zewnętrznych. Firma świadczy także usługi w zakresie informatyki śledczej.
IMMUSEC, jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku, w całości jest objęty certyfikacją ISO 27001. Zespół składa się z ekspertów, których wiedza i umiejętności są poparte uznanymi na całym świecie certyfikatami zawodowymi – CISA, CISM, CRISC, CISSP, CEH.
Więcej informacji na stronie www.immusec.com.

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Ariergarda

Ariergarda to grupa specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych oraz IT, posiadających wieloletnie doświadczenie, wypracowane wzorce oraz ogromną liczbą zrealizowanych projektów. Ariergarda (w znaczeniu dosłownym „tylna straż zabezpieczająca”) powstała w 2015 roku, aby kompleksowo wspierać wewnętrzne procesy naszych Klientów. Za najskuteczniejsze działania zapewniające im bezpieczeństwo uznaliśmy budowanie świadomości i kompetencji osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i profesjonalne wsparcie we wszystkich obszarach działalności organizacji, w których przetwarzane są dane osobowe.

PATRONI MERYTORYCZNI

ISACA Katowice Chapter

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. uzyskało afiliację jako ISACA Katowice Chapter. W wyniku intensywnego rozwoju w roku 2013 Chapter Support Committee przyznał ISACA Katowice nagrodę dla małego oddziału za osiągnięcie 42% wzrostu liczby członków – 2013 GROWTH AWARD WINNER for Small Chapter, która została wręczona prezesowi zarządu na międzynarodowej konferencji liderów ISACA w Las Vegas w 2014 r. Jednocześnie przekraczając liczbę stu członków ISACA Katowice przesunęła się do grupy Medium Chapters.

Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są:

1)   promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi;
2) działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT;
3) świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

ISACA Warsaw Chapter

Stowarzyszenie ISACA zostało zarejestrowane przez osoby, które dostrzegły potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w rozwijającym się obszarze audytu mechanizmów kontrolnych dla systemów komputerowych. Obecnie, ISACA liczy ponad 115 000 członków i sympatyków na całym świecie.

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy niewielka grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT.

ODO 24

ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

OMNI MODO

Omni Modo Sp. z o.o. to zespół ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym. Zaufanie klientów zdobywają od 14 lat. Ich specjalnością jest przygotowywanie firm do wdrożenia GDPR/RODO, audyty, szkolenia, opracowywanie dokumentacji i pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.  Firma przeprowadziła ponad 300 audytów, przeszkoliła ponad 10 000 osób oraz dostarczyła usługi ponad 500 klientom.
Autorzy portali: GDPR.pl-portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych oraz E-OchronaDanych.pl – pierwszego w Polsce portalu poświęconego ochronie danych osobowych.

SABI

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest organizacją działającą na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów ochrony danych.

Celem działającego od 2007 r. Stowarzyszenia jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych. SABI podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych. W 2008 r. ustanowiono Kodeks Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji obowiązujący każdego członka SABI. W odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość prawną w zakresie ochrony danych osobowych, 26 stycznia 2018 r., Stowarzyszenie przekształciło się w SABI – Stowarzyszenie inspektorów ochrony danych oraz przyjęło Kodeks etyki inspektora ochrony danych, który zastąpił Kodeks Etyki Zawodowej ABI.

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej jest największą organizacją w Polsce zajmującą się popularyzacją wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie dochodzeń cyfrowych.

Członkowie Stowarzyszenia reprezentują zarówno ekspertów bezpieczeństwa IT w korporacjach i firmach komercyjnych, funkcjonariuszy policji i innych służb, a także prawników i biegłych sądowych. Stowarzyszenie jest jednostką certyfikującą i egzaminującą uczestników kursów specjalistycznych w zakresie informatyki śledczej. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych z zakresu nowych technologii będąc partnerem społecznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie od 2009 roku organizuje corocznie konferencję specjalistyczną. Każdego roku  poruszającą wybrane aspekt dochodzeń cyfrowych, analiz śledczych oraz reakcji na incydenty informatyczne. W 2015 roku konferencje zmieniają nazwę i formułę na URDI „Ultimate Response & Digital Investigations”. Większy nacisk położono na aspekty praktyczne oraz bliższy kontakt uczestników z producentami i dystrybutorami rozwiązań. Więcej informacji www.urdi.eu

 

PATRONI MEDIALNI

C.H. Beck

Wydawnictwo C.H.Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury akademickiej, aplikacyjnej i obcojęzycznej.

W ofercie Wydawnictwa znajdują się pozycje dotyczące wszystkich dziedzin prawa, takie jak teksty ustaw, orzecznictwo, monografie, komentarze do ustaw, kodeksów napisane przez najwybitniejsze autorytety. Publikacje wydawane są w podziale na przejrzyste i logiczne serie, wśród których za sztandarowe uznać można m.in.: System Prawa Prywatnego, Duże Komentarze Becka, Komentarze Kodeksowe.

E-OchronaDanych.pl

Pierwszy portal w Polsce poświęcony ochronie danych osobowych. Tworzony przez ekspertów, praktyków ODO.  Publikuje porady, odpowiada na pytania czytelników, edukuje i informuje o aktualnościach i problemach związanych z ochroną danych osobowych. Skierowany do osób pełniących funkcję ABI, pracowników kadr, marketingu i PR, IT.

GDPR.pl

Portal GDPR.pl to internetowe czasopismo poświęcone ochronie danych 2.0,  z interaktywnym tekstem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych GDPR (RODO) oraz bazą wiedzy i materiałów dotyczących unijnej reformy.  Skierowany jest do użytkowników zainteresowanych ochroną danych osobowych, praktyków bezpieczeństwa informacji, prawników. Czytelnicy znajdą w nim cykle artykułów poświęconych: wdrożeniu GDPR, kwestiom interpretacji zapisów rozporządzenia, przygotowaniom do wdrożenia za granicą, problemom praktycznym, aktualnościom z zakresu GDPR.

Informacja publiczna

“Informacja w administracji publicznej” to całościowe uporządkowanie problematyki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w jednostkach i instytucjach administracji publicznej. Spojrzenie na informacje w administracji z trzech perspektyw: informacji publicznej, ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych. Prenumeratorzy „Informacji w administracji publicznej” mogą dodatkowo korzystać z Serwisu Porad Eksperckich. Więcej informacji: http://czasopisma.beck.pl/informacja-w-administracji-publicznej/

 

Ochrona Danych Osobowych

“Ochrona danych osobowych” to czasopismo skierowane do osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach publicznych i firmach. Dzięki niemu zrozumiesz zawiłe kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, dowiesz się jakie zmiany w prawie szykowane są w najbliższym czasie. Część praktyczna, dzięki poradom, instrukcjom i wzorom dokumentów, pomoże zorganizować codzienną pracę.

ODO serwis

Profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych – wszystkie informacje o nadchodzących zmianach w jednym miejscu! Z myślą o wszystkich osobach zawodowo zajmujących się tematyką związaną z ochroną danych osobowych – stworzyliśmy profesjonalny portal Odoserwis.pl. Jego celem jest przekazywanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także dostarczanie informacji o wszelkich zmianach i nowościach pojawiających się w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Odoserwis.pl zawiera kilka tysięcy praktycznych artykułów i porad oraz pakiet wzorów dokumentów przydatnych w wypełnianiu obowiązków przez ABI, a w niedalekiej przyszłości przez DPO.

Portal ODO

Portal ODO prowadzony jest przez ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy oraz zaproszonych gości. Rozwój nowych technologii, upowszechnienie mechanizmów przetwarzania danych osobowych na coraz szerszą skalę, istotna rola danych w obrocie gospodarczym, a także reforma europejskiego systemu ochrony danych stawiają przed administratorami danych osobowych kolejne wyzwania. Aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych, potrzeba nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również informacji pochodzących od praktyków, stykających się z bieżącymi problemami ochrony danych osobowych na co dzień. Staramy się przekazać aktualne informacje z tej dziedziny prawa nie z konieczności, ale z pasji, łącząc zamiłowanie naukowe widoczne w licznych publikacjach zespołu kancelarii, z profesjonalnym podejściem do wsparcia biznesu.

PrawaIT

Portal Prawa IT to odpowiedź na zmieniające się przepisy prawa. Znajdziecie tutaj Państwo publikacje ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy oraz zaproszonych gości.

Zmiany w prawie, w szczególności w prawie europejskim oraz rozwój nowoczesnych technologii, wymagają od przedsiębiorców sektora IT i e-commerce ciągłego pogłębiania wiedzy. Przekazujemy aktualne informacje z tej dziedziny prawa, łącząc zamiłowanie naukowe, z profesjonalnym podejściem do wsparcia biznesu. Więcej informacji: https://portalprawait.com/

Sekurak

Sekurak.pl jest serwisem, w którym można:
* bezpłatnie przeczytać teksty na tematy związane z bezpieczeństwem IT;
* znaleźć nowości ze świata bezpieczeństwa;
* podnosić swoją wiedzę merytoryczną z bezpieczeństwa dzięki interaktywnym zadaniom – hackme.
Więcej na http://sekurak.pl/