ORGANIZATORZY

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

ISSA Polska

ISSA jest niezależną organizacją, skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski, ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA. Przyłącz się do światowej sieci profesjonalistów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

PATRONI HONOROWI

IAB

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród ponad 200 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urzędu Ochrony Danych Osobowych to niezależny organ, który od 21 lat stoi na straży prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Dba, by wykorzystywanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Zabiega też o właściwe rozwiązania prawne i podejmuje działania mające na podnoszenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych.

Korzystając ze swoich uprawnień, od lat:

  • rozpatruje skargi obywateli,
  • prowadzi kontrole,
  • opiniuje akty prawne,
  • realizuje liczne przedsięwzięcia edukacyjne.

Od 25 maja 2018 r. Prezes UODO zyskał kolejne uprawnienia, które umożliwiają skuteczniejszą ochronę naszych praw, warto wymienić m.in.: przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu ochrony danych czy zatwierdzanie branżowych kodeksów postępowania. Ma też możliwość prowadzenia, wspólnie z innym organami ochrony danych osobowych z Unii Europejskiej, postępowań administracyjnych i kontroli transgranicznych. Może nakładać kary finansowe za niezgodne z prawem przetwarzanie naszych danych.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Bird&Bird

Bird & Bird jest międzynarodową firmą prawniczą będącą światowym liderem w ochronie własności intelektualnej i doradztwie przy innowacyjnych przedsięwzięciach w obszarze IT i nowych technologii. Kancelaria ma 29 biur w 20 krajach i współpracuje z ponad 1350 prawnikami w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i Australii. Polskie biuro Bird & Bird jest liderem w zakresie ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i prywatności, IT i cloud computingu. Warszawski zespół liczy ponad 70 prawników, mających bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, sektora IT, e-commerce, telekomunikacyjnego i farmaceutycznego oraz przy projektach badawczo-rozwojowych, w tym w zakresie transferu technologii. Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz międzynarodowych arbitrażach. Doradza w zakresie fuzji i przejęć oraz kwestii korporacyjnych. Świadczy kompleksowe doradztwo przy zamówieniach publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców oraz wspiera podmioty z branży nieruchomościowej. Jesteśmy rokrocznie wyróżniani w kluczowych rankingach branżowych, miedzy innymi w Chambers Europe/Global, Legal 500 EMEA, IFLR 1000.

EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych. www.ey.com/pl

Galach Consulting

Firma Galach Consulting powstała w 2004 r., a od 2015 r. świadczymy usługi jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku naszej działalności specjalizujemy się w projektach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji, obejmujących między innymi doradztwo, wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ciągłością działania, testy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, a także optymalizację procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem danych. Zajmujemy się również zagadnieniami realizacji wymagań w zakresie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz modelowaniem, implementacją i doskonaleniem procesów związanych z realizacją obowiązków wynikających z RODO. Świadczymy także usługi stałego wsparcia dla naszych Klientów.
Firma zatrudnia zespół doświadczonych ekspertów posiadających certyfikaty branżowe, w tym CISSP, CISA, CRISC, ISO/IEC 27001 LA, ISO 22301 LA.

MECENAS

3M

W 3M pracujemy nad praktycznym wykorzystaniem nauki w różnych obszarach w celu podniesienia jakości życia m.in. w Elektronice, Energetyce, Służbie Zdrowia. Dysponujemy szerokim portfolio produktowym w tym zakresie.
3M zatrudnia ponad 91,000 pracowników i świadczy usługi dla konsumentów z ponad 200 krajów.
Wnosimy od ponad 25 lat wkład w rozwój polskiego biznesu i gospodarki, za co otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: „Firma XX-lecia 1990-2010”, Perła Innowacji PROGRESS 2013, Premium Brand 2014 oraz Solidny Pracodawca 2014,Superbrand 2014/15 i Najlepsze Miejsce Pracy 2017.
Dowiedz się więcej na temat kreatywnych rozwiązań 3M, które wpływają na Twoje życie, pod adresem www.3M.pl.

PATRONAT

e-Detektywi

e-Detektywi sp. z o.o. – istniejąca od 2010 r. firma specjalizująca się w usługach z zakresu informatyki śledczej, odzyskiwania danych z urządzeń i nośników cyfrowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, wywiadu gospodarczego, doradztwa i szkoleń specjalistycznych dotyczących m.in. procedur dochodzeniowo-śledczych, detektywistyki, nowych technologii informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji i danych osobowych. Spółka oferuje wsparcie merytoryczne, techniczne i osobowe z zakresu informatyki śledczej, dochodzeń korporacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa realizowane przez profesjonalny i kompetentny zespół sprawdzonych specjalistów.

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania. Cel który nam przyświeca to promowanie znaczenia bezpieczeństwa informacji, jako najcenniejszego dobra, jakim dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oferuje certyfikaty zawodowe potwierdzające międzynarodowe kwalifikacje audytora wewnętrznego.

Lider w propagowaniu wiedzy o audycie oraz najlepszych praktykach i standardach zarządzania. Lider w zakresie usług edukacyjnych w obszarze audytu wewnętrznego w Polsce. Lider szkolenia z zakresu certyfikowanych kursów dla audytorów Wewnętrznych oraz obszarów niezbędnych do prowadzenia skutecznego i efektywnego audytu wewnętrznego. Partner dla instytucji publicznych oraz sektora prywatnego w obszarze wiedzy eksperckiej o audycie oraz najlepszych praktykach i standardach zarządzania.

ISACA Katowice Chapter

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. uzyskało afiliację jako ISACA Katowice Chapter. W wyniku intensywnego rozwoju w roku 2013 Chapter Support Committee przyznał ISACA Katowice nagrodę dla małego oddziału za osiągnięcie 42% wzrostu liczby członków – 2013 GROWTH AWARD WINNER for Small Chapter, która została wręczona prezesowi zarządu na międzynarodowej konferencji liderów ISACA w Las Vegas w 2014 r. Jednocześnie przekraczając liczbę stu członków ISACA Katowice przesunęła się do grupy Medium Chapters.

Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są:

1)   promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi;
2) działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT;
3) świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

ISACA Warsaw Chapter

Stowarzyszenie ISACA zostało zarejestrowane przez osoby, które dostrzegły potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w rozwijającym się obszarze audytu mechanizmów kontrolnych dla systemów komputerowych. Obecnie, ISACA liczy ponad 115 000 członków i sympatyków na całym świecie.

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy niewielka grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT.

ODO 24

ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

SABI

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest organizacją działającą na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów ochrony danych.

Celem działającego od 2007 r. Stowarzyszenia jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych. SABI podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych. W 2008 r. ustanowiono Kodeks Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji obowiązujący każdego członka SABI. W odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość prawną w zakresie ochrony danych osobowych, 26 stycznia 2018 r., Stowarzyszenie przekształciło się w SABI – Stowarzyszenie inspektorów ochrony danych oraz przyjęło Kodeks etyki inspektora ochrony danych, który zastąpił Kodeks Etyki Zawodowej ABI.

PATRONI MEDIALNI

Ariergarda

Ariergarda to grupa specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych oraz IT, posiadających wieloletnie doświadczenie, wypracowane wzorce oraz ogromną liczbą zrealizowanych projektów. Ariergarda (w znaczeniu dosłownym „tylna straż zabezpieczająca”) powstała w 2015 roku, aby kompleksowo wspierać wewnętrzne procesy naszych Klientów. Za najskuteczniejsze działania zapewniające im bezpieczeństwo uznaliśmy budowanie świadomości i kompetencji osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i profesjonalne wsparcie we wszystkich obszarach działalności organizacji, w których przetwarzane są dane osobowe.

C.H. Beck

Wydawnictwo C.H.Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury akademickiej, aplikacyjnej i obcojęzycznej.

W ofercie Wydawnictwa znajdują się pozycje dotyczące wszystkich dziedzin prawa, takie jak teksty ustaw, orzecznictwo, monografie, komentarze do ustaw, kodeksów napisane przez najwybitniejsze autorytety. Publikacje wydawane są w podziale na przejrzyste i logiczne serie, wśród których za sztandarowe uznać można m.in.: System Prawa Prywatnego, Duże Komentarze Becka, Komentarze Kodeksowe.

Forum Compliance

Forum Compliance to blog poświęcony zmianom regulacyjnym mającym wpływ na ryzyko prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, prawom konsumenta oraz etyce biznesu. Opiera się na zasadzie knowlegde-sharing i jest tworzony przez pasjonatów tematyki compliance. www.forumcompliance.com

 

GDPR.pl

Portal GDPR.pl to internetowe czasopismo poświęcone ochronie danych 2.0,  z interaktywnym tekstem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych GDPR (RODO) oraz bazą wiedzy i materiałów dotyczących unijnej reformy.  Skierowany jest do użytkowników zainteresowanych ochroną danych osobowych, praktyków bezpieczeństwa informacji, prawników. Czytelnicy znajdą w nim cykle artykułów poświęconych: wdrożeniu GDPR, kwestiom interpretacji zapisów rozporządzenia, przygotowaniom do wdrożenia za granicą, problemom praktycznym, aktualnościom z zakresu GDPR.

Portal ODO

Portal ODO prowadzony jest przez ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy oraz zaproszonych gości. Rozwój nowych technologii, upowszechnienie mechanizmów przetwarzania danych osobowych na coraz szerszą skalę, istotna rola danych w obrocie gospodarczym, a także reforma europejskiego systemu ochrony danych stawiają przed administratorami danych osobowych kolejne wyzwania. Aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych, potrzeba nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również informacji pochodzących od praktyków, stykających się z bieżącymi problemami ochrony danych osobowych na co dzień. Staramy się przekazać aktualne informacje z tej dziedziny prawa nie z konieczności, ale z pasji, łącząc zamiłowanie naukowe widoczne w licznych publikacjach zespołu kancelarii, z profesjonalnym podejściem do wsparcia biznesu.