GOŚĆ SPECJALNY

dr Maciej Kawecki

Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej – Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną 15 listopada 2017 roku. Kapituła konkursu uzasadniając przyznanie dr. Kaweckiemu nagrody specjalnej, wskazała m.in. na tytaniczną pracę, jakiej dokonał na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów prawnych. Konkurs, skierowany do osób przed 35 rokiem życia, ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, wyróżniają się m.in. kreatywnością i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych, łącząc karierę zawodową z pracą naukową.

RADA PROGRAMOWA

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, CSO Council/Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem magazynu “Computerworld”. Współpracował z “Polityką” i “Rzeczpospolitą”. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności przyjmował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.
W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był współzałożycielem. Obecnie prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk.
Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Maciej Gawroński

partner w Kancelarii Prawnej, Maruta i Wspólnicy

Jeden z najbardziej uznanych prawnych ekspertów od cloud computingu w Polsce, a także ekspert Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych i konsultant Grupy Roboczej Artykułu 29. Dysponuje unikalnym na polskim rynku doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa informatyki i nowych technologii. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym pełnym cyklu życia największego wdrożenia w sektorze finansowym w centralnej Europie. Doradzał przy pionierskich projektach adptacji cloudu w polskim sektorze finansowym i innych sektorach. Jego specjalizacja obejmuje również informatykę, własność intelektualną, dane osobowe, a także tradycyjne dziedziny doradztwa prawnego, takie jak: prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, regulacje i spory. Wykłada na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym.

Tomasz Izydorczyk

ekspert ds. ochrony danych osobowych, Ariergarda

Absolwent Politechniki Poznańskiej, doradca w zakresie organizacji i zarządzania dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dziedzin: zarządzanie, e-administracja oraz autor kierunku studiów podyplomowych „Administrator bezpieczeństwa informacji”. Pracował dla takich spółek: DGA – konsultant, CUBE.ITG – dyrektor Działu IT, jest członkiem SABI.org.pl. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w: CUBE.ITF SA, JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej SA. Obecnie pełni funkcję eksperta ds. ochrony danych osobowych w ARIERGARDA.pl oraz rolę administratora bezpieczeństwa informacji w ANECOOP POLSKA sp. z o.o.

Joanna Karczewska

ekspert i audytor, ISACA Warsaw

Posiada ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w branży informatycznej. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 12 lat jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Politechnice Warszawskiej i Akademii Marynarki Wojennej.  Jest współautorką popularnej „Wytycznej zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych, czyli UODO Survival Kit” oraz innych mapowań metodyki COBIT na polskie przepisy. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA. Bierze udział w pracach ISACA nad poradnikami dla audytorów oraz metodyką COBIT 5 jako Expert Reviewer. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Maciej Kołodziej

wiceprezes SABI-Stowarzyszenie IOD, ekspert e-Detektywi.pl

Wiceprezes „SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi.pl Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji. Wiceprezes zarządu (od 2013r., II kadencja) Stowarzyszenia SABI. Od ponad 20 lat zajmuje się ochroną danych osobowych. Nadzorował i koordynował złożone procesy ochrony informacji i danych osobowych, m.in. największe zbiory polskiego rynku e-commerce. Uczestniczył w branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck oraz artykułów w prasie branżowej.

Beata Marek

IT&IP Lawyer, Cyberlaw

Prawnik i właściciel Cyberlaw. Na co dzień łączy biznes z prawem i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Uwielbia pracę w interdyscyplinarnych zespołach i atmosferę start-upów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Autorka wielu publikacji i prelegentka na licznych, branżowych konferencjach. Dyrektor ds. prawnych w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, wiceprezes Cloud Security Alliance Polska, członkini International Cyber Threat Task Force, a także Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „ICT Law Review“ oraz autorka bloga dla programistów i e-­przedsiębiorców „cyberlaw.pl“.

Maksymilian Michalski

, ISSA Polska

Pracuje w Wydziale Informatyki Straży Miejskiej m.st Warszawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami oraz w zakresie projektowania i zarządzania bezpieczeństwem złożonych systemów teleinformatycznych, komponentów sieci oraz ochrony informacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zajmował się m.in. bezpieczeństwem systemów takich jak PESEL, CEPiK. Swoja karierę zawodową w IT rozpoczynał prawie 20 lat temu w sektorze informatyki zajmującej się masowym przetwarzaniem danych w centrach komputerowych. W 2001 r. związał się m.in z CitiBank gdzie zdobywał szlify jako administrator systemów rozproszonych, co umożliwiło mu objęcie funkcji administratora systemu CEPiK a później także osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT realizuje także jako członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ISSA Polska. Jest absolwentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Daniel Ślęzak

Privacy Officer, T-Mobile Polska

Kieruje Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochroną Prywatności oraz pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w T-Mobile Polska S.A. Jest odpowiedzialny za strategię i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochronę danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Reprezentuje T-Mobile Polska SA jako Data Privacy Officer w ramach globalnej struktury ochrony danych osobowych Grupy Deutsche Telekom AG. Menedżer i prawnik z bogatym doświadczeniem na rynku regulowanym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony prywatności ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

prof. Krzysztof Szczypiorski

Kierownik i współtwórca Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji (IT) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), Politechnika Warszawska

Z zawodu teleinformatyk, z zamiłowania fotograf, podróżnik, a od niedawna także producent muzyczny i klubowy DJ. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (USA), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Cryptomage SA. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, filozofią obserwacji zjawisk, a od niedawna psychologią motywacji. Strona domowa: http://szczypiorski.com

Dorota Zbińkowska

ekspert, Polska Agencja Kosmiczna

Ekspert zarządzania projektami, doświadczony menedżer instytucji publicznych. Ekspert w zakresie środków UE. Autorka kilkudziesięciu strategii lokalnego rozwoju i programów realizacyjnych w JST oraz strategii i programów wdrażających zmiany w firmach i organizacjach biznesowych. Magister Ekonomii – Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe SGH, kurs rzeczoznawców nieruchomości, kurs na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, Dyplom Ministra Skarbu Nr 3998/2008. Od 1994 r. w Zespole „Warszawa XXI” w Urzędzie m.st. Warszawy (współautor i koordynator pierwszej w Polsce strategii rozwoju miasta); w latach 2005 – 2010 dyrektor zarządzający w Ośrodku Przetwarzania Informacji (odpowiedzialna za zainicjowanie i zorganizowanie OPI do roli instytucji wdrażającej dla POIiŚ,  POIG, PO PNFBN, PO PS FBN). W latach 2009-2011 dyrektor zarządzający Muzeum Łazienki Królewskie, 2011-2014 pełnomocnik dyrektora ds. strategii i rozwoju Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy (odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie restrukturyzacji instytucji). Obecnie ekspert w Polskiej Agencji Kosmicznej. Konsultant: (strategie rozwoju, projekty restrukturyzacji, programy operacyjne) w projektach realizowanych na rzecz instytucji rządowych, samorządowych (w tym:  m. st. Warszawa, g. Rzeczyca, m. Grójec, g. Siedlisko, m. Nowa Sól, g. Zielona Góra, p. Hajnowski, p. Leżajski, m. Babimost, m. Nowy Dwór Mazowiecki, m. Kobyłka, Szczecin – w zakresie prac diagnostycznych i projektowych, Radom – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego), klientów biznesowych (m.in.: TDC, Net to Net,  Merc, Novartis, Deante, TP S.A., Wella, Era, Nowa Era, PKiN, ZGM Zębiec SA). Trener: ponad 400 dni szkoleniowych i treningów dla kadry menedżerskiej z biznesu i JST; TtT; zakres szkoleń: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami i procesami, zarządzanie zespołem, fundusze UE, zarządzanie zmianą.

PRELEGENCI

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Ekspert normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Telekomunikacja. Wybitny ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się: metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych, opracowywaniem modeli architektury bezpieczeństwa oraz procesów bezpieczeństwa, opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, metodykami, wdrażaniem oraz integracją systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach, metodykami audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych.  Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i biometrii, zarządzania usługami IT prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych/Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej. Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2006 roku). Przewodnicząca Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (od 2012 roku). Ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” (od 1997 roku) oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages” (od 2006 roku). Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 27005 (wydanie pierwsze z 2008 roku i drugie z 2011 roku) oraz kolejnych edycji ISO/IEC 27000 (ostatnie z 2016 roku). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Marta Bargiel-Kaflik

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Omni Modo

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła Suffolk County Community College (NY) oraz Long Island University (NY). Wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzący postępowania administracyjne o wysokim stopniu skomplikowania, toczące się w przedmiocie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Obsługuje podmioty z branży lotniczej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz wsparcia administracji kadrowo – płacowej. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jest współpracownikiem portalu internetowego www.e-ochronadanych.pl oraz GDPR.pl

Krzysztof Bińkowski

COO, IMMUSEC, ISSA Polska

Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL. Posiada liczne certyfikaty, m.in.: MCT, CEI, CEH, CLFE, ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE i inne. Promuje stosowanie podpisu cyfrowego i wykorzystanie PKI. Społeczny notariusz firmy Start SSL. ISSA Senior Member oraz członek Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Występował na konferencjach (MTS, SEMAFOR, TAPT i inne), prezentując tematykę bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej.

Tomasz Buczek

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Politechnika Warszawska

Kieruje Działem Bezpieczeństwa Informacji oraz pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Politechnice Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych. Audytor wiodący systemu PN-ISO/IEC 27001:2014. Jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

Olga Budziszewska

Cybersecurity Assurance Program Manager, Microsoft

Zwolenniczka nowych technologii w biznesie i edukacji  oraz orędowniczka budowania kultury bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  Zawodowo: badacz rynku, kryminolog i specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji. Już w trakcie studiów zaczęła realizować badania rynku dla organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. We współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz agencjami badawczymi prowadziła projekty m.in w obszarze satysfakcji klienta, ochrony zdrowia, edukacji i biznesu. Od 3,5 roku pracuje w  Microsoft – najpierw w projekcie łączącym platformę Microsoft Azure z technologiami open source obecnie przy realizacji programu wspierającego cyberbezpieczeństwo w chmurze publicznej Microsoft Azure.

Adam Danieluk,

dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT w First Data Polska SA, CEO ISSA Polska

Specjalista od ochrony informacji z ponad 15-letnim stażem w branży IT. Poprzednio pracował w banku ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, w firmach ubezpieczeniowych (Winterthur, Credit Suisse Life & Pensions, ING NN). Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze oceny ryzyka systemów teleinformatycznych, zarządzania ciągłością działania. Uzyskał certyfikaty: CISSP, CISA, CISM, CTGA, ITIL Foundation. W kręgu jego zainteresowań znajdują się ryzyko: operacyjne, ochrona informacji osobowych i danych finansowych, standardy: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 i zarządzania ciągłością biznesu BS 25999, zarządzanie ryzykiem ISO 31000.

Piotr Darwaj

Executive Consultant, IBM

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze Konsultanta ds. Zarządzania (IT / Biznes / Zarządzanie) zdobyte w ramach wielu projektów transformacyjnych. Doradza zarządom wielu firm i instytucji w opracowywaniu strategii IT i jej wdrażaniu, dzięki czemu zdobył doświadczenie w wielu branżach, instytucjach publicznych, w tym jednostkach samorządu terytorialnego.  Opracowywane strategie zawierały obszar bezpieczeństwa danych i informacji klientów. Pełnił rolę Kierownika Projektu oraz Dyrektora Programów, odpowiedzialnego za wyniki biznesowe, zarządzanie ryzykiem, relacjami z Klientami. Zarządzał zespołami ponad 100 konsultantów, w wysokobudżetowych projektach. Posiada praktyczną wiedzę w projektowaniu rozwoju i budowy rozwiązań teleinformatycznych, projektach integracyjnych (w tym wdrożenia i wsparcia systemów klasy ERP oraz CRM) Z pozycji Lidera Kraju kierował Działem IBM Application Services. Laureat nagrody IBM Worldwide – Encourage to Lead Award. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach. Certyfikowany Project Manager, Coach Businesowy. Członek Project Managment Institute i International Coach Federation.

Wojciech Dziomdziora

radca prawny, Counsel w kancelarii DZP

Radca prawny, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, w praktyce IP/TMT. Posiada wyjątkowe doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, zarządzania i reprezentacji interesów klientów. Pracował w sektorze  publicznym i prywatnym. Specjalizuje się w prawie technologii, IT, usług chmurowych, IoT, ochronie konsumentów, E-commerce,  ochronie danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym, cyberbezpieczeństwa, mediów i praw autorskich. Doradza wielu czołowym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, informatycznym, medialnym i handlowym w zakresie swoich specjalizacji. Prowadzi prace koncepcyjne nad regulacjami ram prawnych Przemysłu 4.0 kierując prawną grupą roboczą Platformy Przemysłu 4.0, przy Ministerstwie Rozwoju. Jest członkiem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przewodniczącym Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją w Izbie.

Piotr Jabłoński

Senior Systems Engineer, VMware

Odpowiedzialny za wsparcie techniczne rozwiązań wirtualizacji w Polsce i w Europie Centralnej w firmie VMware. Specjalizacja w NSX. Promotor sieci programowalnych oraz rozwiązań z rynku IoT. Wcześniej w zespole Cisco Advanced Services tworzył rekomendacje oraz projekty sieciowe dla firm oraz operatorów telekomunikacyjnych w Centralnej Europie. Ścieżka kariery: od dystrybutora sprzętu sieciowego, klienta końcowego, integratora, poprzez operatorów, aż do producentów rozwiązań sieciowych w tym VMware. Umożliwiło to zdobycie różnorodnych doświadczeń z wielu dziedzin systemów i sieci teleinformatycznych. Fan wirtualizacji, sieci nakładkowych oraz tematów wziązanych z Data Center. Wspierał tworzenie funkcjonalności w rozwiązaniach Unified MPLS, Adaptive Code Modulation, Autonomic Networking. Prelegent i twórca warsztatów na konferencjach. Posiada certyfikacje CCDE 2012::7, CCIE #19476.

Michał Jaworski

dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Od 1994 roku jest związany z firmą Microsoft. Przez pierwsze dziewięć lat kierował zespołem sprzedaży do największych klientów w Polsce. W następnych latach był odpowiedzialny za m.in. politykę korporacyjną firmy oraz programy badania satysfakcji klientów. Od dwóch kadencji jest wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ekspertem w KIG. Współpracował z Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) w Sewilli należącym do Joint Research Centre Komisji. Brał udział w projektach Interkl@asa i “Internet dla Szkół”. Pracował nad stworzeniem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Polski. Otrzymał nagrodę Infostar 2008 w kategorii „Propagowanie informatyki”.

Agnieszka Kaczmarek

aplikant adwokacki, Associate w kancelarii DZP

Zajmuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych oraz  europejskich regulacji dotyczących danych osobowych. Świadczy kompleksowe doradztwo  związane z wdrażaniem rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Była stypendystką programu Erasmus w Amsterdamie, gdzie prowadziła badania nad rozwojem europejskich regulacji ochrony danych osobowych oraz ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską pt.  „Prawo do bycia zapomnianym w regulacjach Unii Europejskiej”. Stypendystka programu Erasmus na Vrije Universiteit w Amsterdamie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Maria Kamińska

Dyrektor, ISSA POLSKA

W branży bezpieczeństwa od 2000 r., początkowo w sektorze technicznej i fizycznej ochrony mienia jako projektantka systemów CCTV, SSWiN. Od 2006 r. związana z branżą medyczną, gdzie wspierała wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie kontroli dostępu do systemów IT. Po włączeniu spółki CM LIM do Grupy LUX MED aktywnie uczestniczy w transformacji i budowie nowej jakości zarządzania obszarem security & privacy. Posiada uprawnienia audytora wg norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1:2011.

dr Łukasz Kister

Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Kierownik Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Jest również pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony infrastruktury krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Przewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Polski przedstawiciel w Grupie ds. Bezpieczeństwa Systemów Krytycznych European Network of Transmission System Operators for Electricity. Ekspert ds. bezpieczeństwa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca akademicki i trener szkoleń. Specjalizuje się w asymetrycznych zagrożeniach dla bezpieczeństwa organizacji , takich jak: terroryzm, szpiegostwo, korupcja, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w świecie cyfrowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe – od służb policyjnych i specjalnych, po administrację centralną oraz międzynarodowy biznes.

Michał Kluska

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa na rzecz przedsiębiorców w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł.

W latach 2016-2018 przeprowadził kilkadziesiąt kompleksowych projektów wdrożeniowych RODO.

Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru w zakresie danych osobowych/Prezesa UOKIK, jak również reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej.

Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych ułożeniem międzynarodowego transferu danych osobowych w grupach kapitałowych.

Uczestnik prac legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Prelegent realizujący liczne wystąpienia / warsztaty np. podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkolenia (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”). Autor m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator spotkań dla IOD z serii #WRODO, #RODOwS, #RODOś, #Wielko_RODO.

adw. Xawery Konarski

adwokat, starszy partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, m.in. w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).

Rafał Krakowski

Expert, ISSA Polska

Posiada certyfikaty CISA, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji , zarządzania ciągłością działania i ryzykiem. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach  jako informatyk, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na Europę Centralną i Wschodnią, BCM manager i doradca.   Kolejne lata doświadczenia  jako ekspert bezpieczeństwa informacji,  kierownik projektów, audytor i doradca d.s. bezpieczeństwa informacji zdobywał w consultingu. Członek ISSA Polska.

Marek Krauze

Sales Engineer, Trend Micro

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Doświadczenie zawodowe i bogatą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, infrastruktury oraz rozwiązań mobilnych zdobywał m.in. w Telewizji Polskiej oraz w Clico. W Trend Micro pracuje od kwietnia 2016 r. Odpowiada za współpracę z klientami i partnerami przy wdrażaniu rozwiązań Trend Micro.

dr hab. Mariusz Krzysztofek

Ekspert, EY

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ochroną danych osobowych i audytach w Polsce jako ABI i za granicą jako Data Protection Coordination Officer w Brukseli. Autor 5 książek na temat ochrony danych osobowych, w tym pierwszego komentarza na temat RODO na rynku polskim („Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.”, C.H. Beck 2016) oraz pierwszej monografii na globalnym rynku anglojęzycznym („Post-Reform Personal Data Protection in the European Union. General Data Protection Regulation (EU) 2016/679”, Kluwer Law International B.V. The Netherlands 2017). Absolwent studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w Administracji Publicznej” (C.H.Beck). Wielokrotnie ekspert współpracujący z instytucjami finansowymi i w innych sektorach oraz z instytucjami publicznymi, a także ekspert w programach telewizyjnych poświęconych ochronie danych osobowych.

Stefan Książek

prezes Zarządu, TBD Mazowsze

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 14 lat prezes zarządu i wspólnik TBD Mazowsze sp. z o.o. Wcześniej pracował jako dyrektor Ośrodka Informatyki w Siedlcach. W latach 2005-2010 konsultant ds. bezpieczeństwa w MSWiA przy systemie CEPIK. Posiada kwalifikacje audytora wewnętrznego i pełnomocnika SZBI zgodnie z normą PN-ISO_IEC 27001. W ramach pracy w spółce świadczy m.in. usługi w zakresie outsourcingu funkcji ABI, wdrażania SZBI oraz audytów bezpieczeństwa IT, głównie dla klientów z obszaru administracji samorządowej.

dr Dominik Lubasz

radca prawny, wspólnik zarządzający, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com, prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska.

W lata 2017 i 2019 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a w latach 2018 i 2019 rekomendację CHAMBERS AND PARNTERS – również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

 

dr inż. Maciej Machulak

Global Product Manager, HSBC

Dr inż. Maciej Machulak specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa, prywatności i zaufania w sieci Internet. Obecnie pełni funkcję Global Product Manager w jednej z największych instytucji finansowych na świecie – banku HSBC. Wcześniej był zatrudniony jako Senior Identity Architect w firmie iWelcome, jako Chief Identity Architect w firmie Synergetics, oraz był założycielem i CEO firmy Cloud Identity Limited (kupionej przez Synergetics), która opracowała innowacyjne oprogramowanie do zarządzania tożsamością i dostępem do danych online. W 2014 roku firma Cloud Identity Limited została nominowana przez EuroCloud UK w dwóch kategoriach startupowych: “Most Innovative” oraz “Best Business Potential”. Dr inż. Machulak jest również wiceprzewodniczącym User-Managed Access Work Group w organizacji Kantara Initiative i jest jednym z autorów nagrodzonego protokołu UMA. W czerwcu 2015 roku, dr inż. Machulak został wyróżniony prestiżową nagrodą MIT Innovators Under 35 Poland za pracę nad prywatnością i bezpieczeństwem danych.

dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer, IT Division, Credit Agricole Bank Polska

Maciej jest odpowiedzialny w Banku za zarządzanie i governance danych, w tym za ich jakość. Wcześniej kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację i rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami. Poza obszarem BI, Maciej Nawrocki jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach. Maciej Nawrocki posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banking w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telefonii komórkowej i niezależnych firm technologicznych zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. Dr Nawrocki jest ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Sons oraz China Machine Press.

dr Łukasz Olejnik

niezależny ekspert i konsultant bezpieczeństwa i prywatności, badacz

Badacz i ekspert bezpieczeństwa i prywatności. Zajmuje się nowymi technologiami w kontekście cyberbezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych, anonimizacji i deidentyfikacji, zarówno badawczo jak i praktycznie – w kontekście technologii i strategii. Doradza i konsultuje w kwestiach cyberbezpieczeństwa i prywatności jako niezależny ekspert. Autor prac o bezpieczeństwie i prywatności nowych technologii, m.in. przeglądarek internetowych, Internetu Rzeczy, sensorów. Jego prace mają praktyczny wpływ na działanie szeroko używanych technologii. O jego badaniach pisały światowe media, takie jak: “The Guardian”, “BBC”, “Liberation”, “Sunday Times”, “Telegraph”, dla których również komentuje i analizuje problematykę z dziedziny. Związany jest m.in. z University College London, INRIA (doktorat), Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN). W World Wide Web Consortium (W3C) bierze udział w pracach nad standardami prywatności. Członek zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest członkiem Komitetu Sterującego programu cyberbezpieczeństwa CyberSecIdent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji o jego działalności można znaleźć na stronie internetowej lukaszolejnik.com. Na Twitterze jako @Prywatnik.

Mec. Artur Piechocki

Radca prawny, prezes, Kancelaria Prawna APLAW

Założyciel kancelarii APLaw. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, energetyki, telekomunikacji i mediów. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Jest ekspertem Europejskiej Agencji  ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.  Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie RODO na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Magazynu ODO. Prawnik rekomendowany przez Media Law International 2017 w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu.

 

Bogusława Pilc,

Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Obrony Narodowej

Radca prawny, wieloletni Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO oraz Inspektor Ochrony Danych w MON. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z   ochroną danych osobowych.

Piotr Wojczys

audytor wewnętrzny, administrator bezpieczeństwa informacji, Urząd Miasta Gdańska

Certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA), certyfikowany audytor ds. kontroli wewnętrznej (CICA). Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu systemami IT (m.in. systemy CAD/CAM, serwery webowe) oraz administrowaniu siecią teleinformatyczną.  W latach 2006–2009 dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  Prowadził wiele projektów informatycznych, w tym dofinansowanych ze środków EU, m.in. „e-Gdańsk – europejska metropolia on-line”.  Współautor pierwszej w Polsce lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Gdańsk – strategia rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych e-administracja w mieście Gdańsku”. Wykładowca studiów podyplomowych (Sopocka Szkoła Wyższa) i prowadzący szkolenia w zakresie audytu informatycznego, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej m.in w miesięczniku „IT w Administracji” oraz kwartalniku „ABI Expert”. Jest członkiem stowarzyszenia ISACA. Obecnie audytor wewnętrzny i ABI w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Maciej Pokorniecki

Audytor wiodący ISO27001, autor tekstów na sekurak.pl, Sekurak

Od kilkunastu lat oddany pasjonat tematyki bezpieczeństwa. Podczas codziennej pracy zajmuje się systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzeniem audytów ISO27001, ochroną danych osobowych oraz technicznym aspektami bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest certyfikowany audytorem wiodącym ISO27001 oraz ISO22301. Poza zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji zajmuje się także szeroko pojętą tematyką testów bezpieczeństwa oraz bezpiecznego wytwarzania oprogramowania. Stawia na systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa, nie zamykając się na konieczność posiadanie nisko poziomej wiedzy technicznej dotyczącej rozwiązań zabezpieczających. Wierzy w prace zespołową, synergię wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim w praktyczne i pragmatyczne podejście do bezpieczeństwa oparte na analizie ryzyka. Zawsze otwarty na krytykę i samodoskonalenie.

Cezary Prokopowicz

Regional Sales Manager Eastern Europe, HPE

Rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Energetycznym na wydziale Automatyka. W roku 1980 obronił tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej. Po stażu w Wojskowej Akademii Technicznej pracował jako programista w firmach ERA i COMtech. W roku 1988 rozpoczął działalność menedżerską w branży IT jako dyrektor handlowy firmy WEKTOR. W roku 1990 utworzył firmę Wimal Intl. działającą na rynkach DTP oraz systemów UNIX. Od roku 1997 zarządza sprzedażą amerykańskich firm IT na rynkach Europy Wschodniej. Pozazawodowa pasja cyfrową tożsamością zaowocowała w roku 1999 kontraktem na wprowadzenie na rynki Europy Wsch. produktów PKI firmy Baltimore, a następnie kierowanie sprzedażą firmy RSA Security. Od roku 2011 jest szefem sprzedaży działu HPE Enterprise Security Products na rynkach Europy Południowej, a od listopada 2016 także na rynku polskim.

Jakub Roszewski

Ekspert ds. bezpieczeństwa, IMMUSEC

Certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA) oraz audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001. Posiada bogate doświadczenie we wdrożeniach oraz audytach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie standardu ISO/IEC 27001, Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzenia KRI. Wiedzą z dziedziny bezpieczeństwa informacji dzieli się na prowadzonych szkoleniach oraz konferencjach.

dr inż. Andrzej Ryczer

Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

Ukończył Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej, pracował w Instytucie Telekomunikacji PW następnie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym jest przewodniczącym Komitetu Technicznego KT 52 ds. systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu i wiceprzewodniczącym KT306 ds. bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz członkiem nowo powstałego KT nr 323 ds. usług w Ochronie Osób i Mienia. Przygotował polskie wersje językowe norm europejskich EN i międzynarodowych IEC. Założyciel i członek Stowarzyszenia „POLALARM” (1992 r.), od początku swojej przynależności wielokrotnie pełnił w nim funkcje statutowe, jest przewodniczącym komisji oceniającej urządzenia i systemy w ogólnopolskim Konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej”, przewodnicząc również Stowarzyszeniowej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników, działającej na podstawie przepisów NOT. Jest członkiem Głównej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Był autorem referatów na licznych konferencjach i seminariach branżowych, m.in.: „Forum Monitoringu Polskiego, „Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji I Europejskie Forum Normalizacyjne” oraz  „Normalizacja w szkole” – zorganizowanej z okazji 90-lecia PKN. Jako rzeczoznawca w zakresie ochrony osób i mienia systemami alarmowymi oraz zarządzania bezpieczeństwem, opracował liczne analizy ryzyka, opinie, ekspertyzy, wymagania przetargowe, wytyczne i projekty w dziedzinie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i CCTV, dotyczące m. in. banków, korporacji, szkół, terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów administracji państwowej i samorządowej.

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, Kancelaria prawna Bird & Bird

Od wielu lat doradza podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach z branży medycznej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, wydawniczej, produkcyjnej oraz spółdzielczej. Przeprowadzała audyty, sprawdzenia planowe, doraźne oraz na żądanie GIODO, dokonywała wdrożeń zgodności z wymogami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, była prelegentką na szkoleniach zamkniętych i otwartych, opiniowała sprawy z zakresu bezpieczeństwa informacji, biobanków, regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, konkursów i loterii. Obecnie przeprowadza kompleksowe wdrożenia RODO w kilkunastu firmach z różnych branż gospodarki oraz doradza w zakresie RODO w projektach implementacyjnych PSD2 i AML IV.

Dariusz Śliwa

BigData Solutions Sales Manager, HPE

Od kilkunastu lat zajmuje się platformami informatycznymi i obliczeniowymi, zarządzaniem informacją i jej zabezpieczaniem. W swojej karierze miał sposobność do poznania perspektywy dostawców infrastruktury (Dell), wciągających projektów dużej skali (HP)  i aspektów zaawansowanego Security (Symantec). Obecnie w Hewlett Packard Enterprise Software zajmuje się m.in. rozwiązaniami dla GDPR/RODO.

Monika Sobczyk

kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, Medicover

Absolwentka Politechniki Radomskiej o specjalności informatyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych jako analityk danych, oraz 10-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz osobowych danych medycznych. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu ogólnej ochrony danych osobowych i danych znajdujących się w dokumentacji medycznej pacjentów.  Jako audytor wiodący z zakresu wymagań normy ISO 27001:2013 oraz audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 prowadzi audyty placówek świadczących usługi medyczne. Uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych oraz pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, co bardzo ułatwia wykonywanie obowiązków ABI w niektórych podmiotach leczniczych w Grupie Medicover. Jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.  Kierowała wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013 w Medicover sp. z o. o. i go utrzymuje.

Sylwia Stefaniak

House of Cloud Project Manager, Microsoft

Odpowiedzialna za prowadzenie i rozwój projektu House of Cloud w Microsoft. Jego głównym celem jest utrzymanie jednolitej bazy wiedzy zawierającej informacje pozwalające na szybką odpowiedź na pytania klientów dotyczące polskich wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem usług chmury publicznej. Współpracuje z branżą informatyczną od 7 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z uczelniami wyższymi oraz ze szkoleniowymi centrami Microsoft. Większość prowadzonych przez nią projektów dotyczyło dostarczania usług edukacyjnych w sposób stacjonarny, jak i zdalny. Zaowocowało to zdobyciem doświadczenia przy prowadzeniu projektów badawczych, szkoleniowych, testów bezpieczeństwa oraz projektów chmurowych.

Katarzyna Szymielewicz

Prezeska Fundacji, Panoptykon

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem . Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk za 2012 r.. Członkini Ashoki – międzynarodowej sieci zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

Michał Tabor

partner w Obserwatorium.biz, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Od 14 lat zajmuje się wdrażaniem mechanizmów zarządzania tożsamością, identyfikacji elektronicznej, podpisu  elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Partner w Oberwatorium.biz – niezależnej polskiej firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.  Uczestniczył w całym procesie legislacji i  wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS), a także ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr inż. Mariola Więckowska

Dyrektor d.s Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych, LexDigital

Doświadczona Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Data Protection Officer (DPO), obecnie w Allegro, Ceneo. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI (Stworzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) oraz ISSA (Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na kierunku Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i KNF, z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Nadzoruje wypełnianie obowiązków Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzeń EU i polskich. Współpracuje przy opracowywaniu kodeksów postępowania zalecanych przez RODO w ramach IAB Polska i PIIT. Jako praktyk, swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami na Podyplomowych Studiach na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademi Leona Koźmińskiego.

 

dr Wojciech Wiewiórowski

Assistant European Data Protection Supervisor, EDPS

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) od grudnia 2014 r. i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2014 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wice przewodniczący Grupy Roboczej Art. 29 w 2014 r. Kierował w latach 2003-2010 Pracownią Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, informatyzacją administracji publicznej oraz zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej.

Łukasz Wilkosz

dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Audytor wewnętrzny od początku związany z administracją samorządową. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA), członek stowarzyszenia ISACA. Współautor opracowania “Mapowanie metodyki COBIT 5 na Politykę ochrony cyberprzestrzeni RP”. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Audytu i Kontroli na Uniwersytecie Szczecińskim.

Marcin Zadrożny

adwokat, specjalista ds. ochrony danych, ODO24

Zastępca administratora bezpieczeństwa informacji w dużej grupie kapitałowej. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, audytor wiodący ISO/IEC 27001:2013.