Adam Gałach

Adam Gałach jest współwłaścicielem oraz prezesem zarządu Galach Consulting Sp. z o.o. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Kierował realizacją szeregu projektów zarówno dla przedsiębiorstw komercyjnych jak i dla organów administracji rządowej i samorządowej. Jest autorem publikacji poświęconych między innymi zagadnieniom ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Posiada certyfikaty CISSP i CRISC, jest audytorem wiodącym systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz Szkołę Businessu Politechniki Warszawskiej.