Anna Jaworska-Kłosowicz

Prawnik, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27001, ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zainteresowania związane z cyberbezpieczeństwem rozwija jako doktorantka uczestnicząc w Prawniczym Seminarium Doktorskim na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka artykułów z zakresu ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży ubezpieczeniowej pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Następnie była związana z sektorem finansowym, działając aktywnie w grupach eksperckich poświęconych działalności banków oraz działalności maklerskiej. W Domu Maklerskim Banku Handlowego pełniła funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Nagrodzona wyróżnieniem w konkursie Security Excellence podczas IX Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT SEMAFOR, za zorganizowaną akcję edukacyjną dla pracowników banku.