Kamil Kiliński

Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji. Doświadczenie zdobywał w różnych branżach, takich jak: telekomunikacyjna, medialna, bankowa, finansowa, ubezpieczeniowa oraz FMCG.

Prowadził projekty na poziomie międzynarodowym w ww. branżach, m.in. wdrożenie SOX, wdrożenie rekomendacji D, wdrożenie ISO 27001, wdrożenie wymagań RODO. Odpowiadał za wykonywanie audytów bezpieczeństwa, analiz ryzyka, testów penetracyjnych. Definiował strategie bezpieczeństwa oraz standardy w zakresie technicznych oraz organizacyjnych środków ochrony informacji. Brał czynny udział w analizie trendów oraz zagrożeń informacji. Projektował oraz wdrażał systemy zabezpieczeń. Przewodniczył grupie bezpieczeństwa informacji przy Związku Banków Polskich. Obecnie doradza najlepsze rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa zarówno dla dużych, średnich jak i małych spółek.