Kamil Pszczółkowski

Kamil Pszczółkowski posiada ponad 14-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: zarządzania ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania ciągłością działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3).

Przez ponad 5 lat był wykładowcą Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. Przez ponad 8 lat pełnił obowiązki ABI w podmiotach z branży: medycznej, teleinformatycznej, informatycznej, administracji publicznej i e-commerce. Odpowiadając za bezpieczeństwo danych ponad 500 tys. Klientów oraz nadzorując ponad 6 tys. podmiotów, którym dane zostały powierzone. Posiada następujące certyfikaty potwierdzające jego kompetencje: Audytor Wiodący ISO27001, Audytor Wiodący ISO22301, Audytor Wiodący ISO2000, CompTIA Advanced Security Practitioner (CSAP), ITILv3 Foundation, Lean IT Foundation, PRINCE2 Practitioner, Certified Internal Controls Auditor (CICA), Data Protection Coordinator, Inspektor BTI (ABW), IBM Security Qradar SIEM, UML Professional Advanced.