Katarzyna Lewandowska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji z wieloletnim doświadczeniem, obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w największych spółkach telekomunikacyjnych: Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowy Polsat S.A. Prawnik, praktyk i szkoleniowiec, posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym w dużych spółkach Skarbu Państwa. Absolwent Studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie pt. „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pt. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”. Prelegent drugiej edycji konferencji poświęconej bezpieczeństwu informacji z perspektywy ochrony danych osobowych – RIBA FORUM 2018 oraz sektorowej konferencji TelSec 2018.