Marek Szydłowski

Jako członek Zarządu TVN S.A. i dyrektor Pionu Prawnego w Grupie TVN, odpowiadał za całość spraw związanych z obsługą prawną i compliance. Nadzorował również komórki organizacyjne zajmujące się bezpieczeństwem informacji. Był członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy TVN, a także członkiem rady nadzorczej ITI Neovision S.A. Jest również wiceprezesem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w szczególności w prawie autorskim, prawie reklamy i prawie internetu. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa spółek, prawa rynków kapitałowych i prawa pracy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1995). W roku 2001 został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 2003 ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1993–1995 pracował w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej Coopers & Lybrand (obecnie część PricewaterhouseCoopers). W latach 1995-2000 był prawnikiem w kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie, gdzie doradzał klientom głównie w zakresie prawa spółek, prawa fuzji i przejęć, prawa papierów wartościowych i prawa bankowego. W latach 2000-2002 był dyrektorem ds. prawnych i członkiem zarządu spółki Provident Polska S.A. Oprócz zorganizowania i prowadzenia działu prawnego spółki nadzorował również dział windykacji. Od 2002 roku do 2009 roku dyrektor działu prawnego w Agorze SA, gdzie zorganizował i prowadził około 10-osobowy dział prawny, doradzał zarządowi spółki w sprawach strategicznych, uczestniczył we wszystkich dokonanych lub projektowanych transakcjach akwizycyjnych i joint venture, jak również reprezentował spółkę w działaniach z dziedziny public affairs. W latach 2005–2009 był wiceprezesem zarządu Fundacji Agory, organizacji pożytku publicznego zajmującej się prowadzeniem działalności charytatywnej w imieniu grupy Agory. W latach 2007–2009 był przedstawicielem Izby Wydawców Prasy w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (ENPA), zrzeszającego izby wydawców prasy z 25 krajów europejskich i zajmującego się obroną interesów wydawców gazet na forach instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, między innymi w odniesieniu do propozycji legislacyjnych zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej. W latach 2009 – 2013 jako Of Counsel kierował praktyką prawa TMT i ochrony danych osobowych. W latach 2010 – 2013 był członkiem Komisji Prawa Autorskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od października 2011 został wpisany na Listę Ekspertów Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jako ekspert ds. rynku mediów elektronicznych.