Monika Adamczyk

Obecnie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych jak główny specjalista w Zespole Analiz i Strategii. Poprzednio administrator bezpieczeństwa informacji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), gdzie zajmowała się wdrożeniem przepisów o ochronie danych osobowych. W przeszłości specjalista informatyk i kierownik projektów informatycznych dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, dla agencji rządu federalnego USA oraz wielu komercjalnych organizacji. Ma ukończone studia na poziomie Master of Science in Information Systems z Northeastern University (Boston, MA, USA) i studia podyplomowe z ochrony danych osobowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN.