Paweł Więckowski

Paweł Więckowski (CIPP/E, MBA, PMP) jest ekspertem w obszarze ochrony danych osobowych o silnym zapleczu informatycznym i prawnym. Członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych w systemie zdrowia przy Ministerstwie Cyfryzacji. Dzieli się swoją wiedzą z wieloma organizacjami, w tym poprzez publikacje w czasopismami o prywatności. W GSK odpowiada za wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych w Polsce oraz za wdrożenie jednolitego modelu operacyjnego ochrony prywatności w krajach poza EOG.