Tomasz Ochocki

Kierownik zespołu merytorycznego w ODO 24 sp. z o.o., ekspert ds. ochrony danych osobowych, specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Projekt Manager PRINCE2. Wykładowca akademicki w ramach podyplomowych studiów „Zarządzanie w podmiotach ochrony zdrowia” prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej.