Wojciech Jakubowski

Współorganizator konferencji z zakresu Bezpieczeństwa Informacji oraz Ochrony danych osobowych, IOD w Spółkach Grupy ENERGA, z doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych w administracji, produkcji, spółkach miejskich, edukacji oraz ochrony zdrowia. Wykładowca akademicki, doradca, konsultant w projektach RODO. Członek Stowarzyszenia SABI, Członek Zarządu Oddziału PTI, Audytor wiodący ISO 27001. Absolwent INP PAN. Z branżą IT związany od 1994 r.