Zuzanna Kosakowska

Zuzanna Maria Kosakowska – praktyk w zakresie wdrażania i stosowania przepisów z zakresu Ochrony Danych Osobowych;

wieloletni ABI w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; współautorka rekomendacji w zakresie bezpiecznego przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej; bierze udział w pracach nad Kodeksem RODO w ochronie zdrowia; jest współautorem części Kodeksu dotyczącej bezpieczeństwa danych osobowych, oceny ryzyka, oceny wpływu i doboru zabezpieczeń; prowadzi audyty, szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych; specjalizuje się w obszarach ochrony danych medycznych.