GOŚĆ HONOROWY

dr Maciej Kawecki

Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej – Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną 15 listopada 2017 roku. Kapituła konkursu uzasadniając przyznanie dr. Kaweckiemu nagrody specjalnej, wskazała m.in. na tytaniczną pracę, jakiej dokonał na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów prawnych. Konkurs, skierowany do osób przed 35 rokiem życia, ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, wyróżniają się m.in. kreatywnością i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych, łącząc karierę zawodową z pracą naukową.

PRELEGENCI

Ami Aharonovich

Prezes Zarządu, Brillix

Jest prezesem ilOUG (Israeli Oracle User Group), Ambasadorem EOUC (EMEA Oracle User Group Community), posiada certyfikaty Oracle Professional Database Administrator. Ma 18 letnie doświadczenie jako profesjonalista od baz danych, w szczególności technologii bazowych – w obszarze architektury, administracji, tuningu wydajności, rozwoju i bezpieczeństwa danych.

Jacek Bajorek

Naczelnik Wydziału Polityk Bezpieczeństwa , Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Doświadczony Administrator Bezpieczeństwem Informacji oraz Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  ISO/IEC 27001. Monitorował i nadzorował implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych w GAZ-SYSTEM S.A na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych. Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Polityk Bezpieczeństwa w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Doradza w zakresie Bezpieczeństwa Informacji i prowadzi wykłady w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Wyższej Uczelni.Autor licznych artykułów prasowych, wykładów i szkoleń z zakresu RODO, norm ISO 27001, systemów bezpieczeństwa informacji. Współtworzył wiele wdrożeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i polityk ochrony danych osobowych

Maciej Bartkowski

CSO/DPO w Kredyt Inkaso, członek ISACA oraz ISSA Polska

Członek ISACA oraz ISSA Polska. Audytor IS (CISA). Od ponad 15 lat związany z obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa informacji. Zawodowo Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej jednej ze Spółek działających w branży windykacyjnej.

 

 

Dmitri Belotchkine

Principle Sales Engineer, Trend Micro

Dmitri Belotchkine is a certified GDPR Practitioner and Certified Information Systems Security Professional with more than 20 years of IT Security experience. Dmitri joined Trend Micro Europe Solution Architecture team in 2015. The area of expertise of Dmitri is in the cyber security and threat management architecture, IT Security Governance, Data Protection and Security Operations. Prior to Trend Micro Dmitri lead Enterprise Security Solutions practice of Wipro in Benelux for three years. Before Wipro Dmitri spent 12 years with Atos in different roles from a Security Engineer to a Security Manager. The highlight of Dmitri’s carrier was an opportunity to work as a Games IT Security Manager for Vancouver 2010 Winter Olympic Games.

Monika Bogatek

Menedżer ds. bezpieczeństwa informacji, ABI, Benefit Systems S.A.

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) z kilkunastoletnim doświadczeniem, Członek Zarządu SABI (Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowych firmach takich jak Unisys, Avon Cosmetics oraz Xerox zajmując się ochroną danych oraz informacji, implementacją polityk z tego zakresu jak i audytami wewnętrznymi. Absolwentka studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, posiada tytuł MBA uzyskany w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University w Warszawie akredytacja Oxford Brookes University oraz Association of MBAs (AMBA). Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001.

 

Michał Brandt

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, Alior Bank

Od ponad 20 lat związany z IT i bezpieczeństwem informacji. Audytor, ekspert i pasjonat technologii i świata IT. Od ponad 10 lat zajmuje się praktycznie zabezpieczaniem systemów, danych i informacji w wielu dużych instytucjach finansowych. Główny doradca w zakresie wdrożenia Rekomendacji D w dużym polskim banku, ekspert bezpieczeństwa w projekcie dostosowania do RODO w Alior Banku. Wielokrotny prelegent największych branżowych konferencji IT/Bezpieczeństwa w Polsce. Certyfikowany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji i certyfikowany audytor systemów IT. Fan chmury i technologii internetowych.

Adw. Anna Dmochowska

Ekspert ds. ochrony danych, ODO 24

Audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Współpracuje m.in. z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001 oraz ISO 22301.

Piotr Esman

Audytor Wiodący IT, Wydział Kontroli BS i Audytu Informatycznego Departament Kontroli, Bank BPS S.A.

Doświadczony Audytor IT i Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych od 1999 r. Pracował dla firm – eCard S.A., First Data Polska S.A. (PolCard S.A.), Bank Pekao S.A. oraz instytucji – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie, jako Audytor Wiodący IT, realizuje audyty w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Banku BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych. Członek ISSA Polska, ISACA, Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate praktyczne doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, implementacji zabezpieczeń proceduralno-organizacyjnych, technicznych i fizycznych.

Nicola Franchetto

Partner, ICT Legal Consulting

Nicola joined ICT Legal Consulting in 2015 and he is now Partner and Data Protection Officer of the firm. Fellow of the European Privacy Association (EPA) and IT technician, graduated in law at the University of Trento. He won the Oxford University Press Law Prize as best Erasmus student at Lancaster University (UK) and obtained an LL.M in IT & IP Law (magna cum laude) at the Leibniz University Hannover (DE) and exchange student at the Strathclyde University in Glasgow (UK). He provides legal advice to multinationals and start-ups on privacy and personal data protection, IT contracts, e-commerce, cloud computing, e-marketing, , advertising and tracking technologies in mobile apps, liability of providers of electronic communications services and suppliers of content on the Internet, covering the role of man in the middle between the legal and IT sector. In addition, he held conferences on data processing in banking, tax and insurance sectors, providing privacy trainings at the firm’s client companies. Lawyer admitted at the Verona Bar (Italy), he speaks fluent English.

Łucja Gdala

VP/Director Marketing Cloud, Centraals Europe

Ekspert marketingu internetowego i e-commerce’u. Od ponad 17 lat wspiera marketerów w obszarach strategii digitalowych, doboru kanałów komunikacji i narzędzi cyfrowych, rozwoju sprzedaży online i technologii marketingowych. Pełniąc wcześniej czołowe funkcje w domach mediowych wyspecjalizowanych w działaniach cyfrowych odpowiadała za przygotowanie i realizację setek kampanii internetowych dla wielu czołowych marek. Obecnie pomaga firmom w efektywnym wpisaniu działań marketingowych w digitalowy ekosystem i realizacji zakładanych celów biznesowych przy wykorzystaniu optymalnego zestawu technologii MarTech – Marketing Cloud. Odpowiadała za komunikację online m. in.: Tesco, Link4, Getin Bank, Pizza Hut, Leroy Merlin, Tchibo Direct, Tymbark, Kubuś, Mitsubishi, Credit Agricole EFL i wielu innych . Wcześniej Managing Director Codemedia SA, współzałożycielka Codemedia, członek  zarządu od początku istnienia agencji (2008 r.). Karierę rozpoczynała w firmie Easynet (operator marek Empik.com, Smyk.com) na stanowisku Marketing & Sales Manager, później przez 7 lat związana była z sieciową agencją  mediową Media Contacts (Havas Media), gdzie pełniła funkcję Media Directora w obszarze mediów online.

Specjalizacja:

Digital Transformation, Marketing Orchestration, Data Management Platforms, Programmatic, Performance  Marketing, Search, E-commerce, Lead Generation, Affiliate & Partner Programms, Content Marketing, Social Media Relations, Marketing Automation

Adam Grzegrzółka

Dyrektor Biura Organizacji, Urząd m.st. Warszawy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat pracuje w instytucjach samorządu terytorialnego. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a także Burmistrza Dzielnicy w Warszawie. Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych metod zarządzania w Warszawskim samorządzie. Koordynuje pracę 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115 – pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komórki obsługującej mieszkańców telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnej na smartfony.

dr Mirosław Gumularz

Radca prawny, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni

Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmuje się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Wojciech Jakubowski,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Grupa ENERGA

Współorganizator konferencji z zakresu Bezpieczeństwa Informacji oraz Ochrony danych osobowych, ABI w Spółkach Grupy ENERGA, z doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych w administracji, produkcji, spółkach miejskich, edukacji oraz ochrony zdrowia. Wykładowca akademicki, doradca, konsultant w projektach RODO. Członek Stowarzyszenia SABI, Członek Zarządu Oddziału PTI, Audytor wiodący ISO 27001. Absolwent INP PAN. Z branżą IT związany od 1994 r.

Rafał Jarosz

Szef zespołu IT, IMMUSEC

Karierę w branży IT zaczynał 12 lat temu w Wielkiej Brytanii w firmie telekomunikacyjnej. W Polsce pracował jako administrator systemów IT, następnie jako konsultant techniczny i starszy konsultant techniczny realizował projekty infrastrukturalne dla największych firm w Polsce z sektora telco i bankowego. Jako architekt rozwiązań DataCenter realizował projekty z dziedziny wirtualizacji, backup i storage. Kierownik zespołu infrastruktury w polskiej spółce IT notowanej na GPW. Prezes i założyciel spółki Aivena, która zrealizowała pierwsze publiczne wdrożenia innowacyjnych systemów do składowania danych oraz hiperkonwergencji – HydraStor oraz Simplivity. Obecnie współwłaściciel spółki Cybernetica oraz szef zespołu IT w IMMUSEC.

 

Andrzej Jeruzal

Senior Systems Engineer, VMware Poland

Senior Systems Engineer working for VMware since January 2018. For more then 17 years very closely related to Networking. Before joining VMware worked for 7 years at DellEMC as Senior Networking Systems Engineer, 4 year at Cisco Poland as Systems Engineer and for 6 year in Nokia as Networking Consultant for Europe Central and East Region. MSc graduated in Politechnika Warszawska, Faculty of Electronics and Information Technologies with specialization: Telecommunication. Happy father of 3 children if has time goes for mountain biking, trekking, rock climbing, sailing or windsurfing.

Julia Juraszek

Prezes Zarządu, ISSA Polska

Prezes Zarządu ISSA Polska w wolnych chwilach, a zawodowo pracuje dla operatora telekomunikacyjnego. Od ponad 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem technologicznym i teleinformatycznym, zabezpieczając sieci telco u operatorów. Wierzy w program awernessowy i lubi współpracować z użytkownikiem. Posiada certyfikaty CISSP, CEH.

Maciej Jurczyk

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

Doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

dr Andrzej Kaczmarek

Dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Doktor nauk technicznych, wykładowca, audytor systemów informatycznych z dużym doświadczeniem w zakresie kontroli systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych. Specjalizuje się w zastosowaniach nowych technologii i ich oddziaływaniu na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. W latach 1978-1997 był pracownikiem naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów badawczych z dziedziny systemów ekspertowych. W latach 2004-2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Od roku 1999 uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), zajmującej się ochroną danych osobowych w telekomunikacji. Od 2010 r. czynnie uczestniczy w pracach Podgrupy Technologicznej przy Grupie roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, która powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE.

Michał Kaczorowski

Radca Prawny, Google Commercial Counsel CEE

Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Grupy Prawnej Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska). Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.

Maria Kamińska

Dyrektor, ISSA Polska

Maciej Kołodziej

wiceprezes SABI-Stowarzyszenie IOD, ekspert e-Detektywi.pl

Wiceprezes „SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi.pl Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji. Wiceprezes zarządu (od 2013r., II kadencja) Stowarzyszenia SABI. Od ponad 20 lat zajmuje się ochroną danych osobowych. Nadzorował i koordynował złożone procesy ochrony informacji i danych osobowych, m.in. największe zbiory polskiego rynku e-commerce. Uczestniczył w branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck oraz artykułów w prasie branżowej.

Tymoteusz Kondrak

Konsultant w dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, EY

Tymoteusz jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, EY. Jego główne obszary działania to audyty w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz przeglądy zgodności z regulacjami i normami prawnymi, w szczególności w zakresie RODO, Rekomendacji U, Rekomendacji KNF dla IT, Zachowania Ciągłości Działania. Tymoteusz posiada wieloletnie doświadczenia zawodowego w roli Oficera Bezpieczeństwa i ABI na rynku ubezpieczeniowym. Przeprowadzał regularne kontrole bezpieczeństwa IT i ochrony danych osobowych, jak również zlecał i nadzorował zewnętrzne audyty, m. in. testy socjotechniczne, Absolwent Politechniki Warszawskiej, na kierunku Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji.

Karol Kozieł

radca prawny, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni

Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się ochroną danych osobowych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji i dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej wiodącego portalu internetowego. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie praw konsumentów, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Katarzyna Lewandowska,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Kompania Piwowarska

Administrator bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka w zakresie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnik. Absolwentka Studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”. Praktyk, posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym w dużych spółkach skarbu państwa. Prowadzi szkolenia i warsztaty.

dr Dominik Lubasz

radca prawny, wspólnik zarządzający, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com, prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska.

W lata 2017 i 2019 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a w latach 2018 i 2019 rekomendację CHAMBERS AND PARNTERS – również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

 

Beata Marek

IT&IP Lawyer, Cyberlaw

Prawnik i właściciel Cyberlaw. Na co dzień łączy biznes z prawem i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Uwielbia pracę w interdyscyplinarnych zespołach i atmosferę start-upów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Autorka wielu publikacji i prelegentka na licznych, branżowych konferencjach. Dyrektor ds. prawnych w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, wiceprezes Cloud Security Alliance Polska, członkini International Cyber Threat Task Force, a także Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „ICT Law Review“ oraz autorka bloga dla programistów i e-­przedsiębiorców „cyberlaw.pl“.

Marcin Maruta

Senior Partner, Maruta Wachta sp.j.

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef działu Kontraktów IT w Kancelarii.Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT, nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego).

Adam Masiak

Data Security Specialist, T-Mobile Polska

Specjalista w obszarze ochrony danych oraz bezpieczeństwa informacji. Doświadczenie zdobywał jako administrator bezpieczeństwa informacji w sektorze ubezpieczeń. Aktualnie członek zespołu realizującego zadania w obszarze ochrony danych osobowych w T-Mobile Polska SA odpowiedzialny za aspekty ochrony prywatności w projektach technologicznych.

 

Leszek Maśniak

Chief Data Officer, Gabinet Polityczny Ministra Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Odpowiada za politykę zarządzania danymi w administracji publicznej i projekty z nią powiązane. Absolwent Trium Global Executive MBA w łączonym programie New York University Leonard N. Stern School of Business, the London School of Economics and Political Science and HEC School of Management, Paris. Posiada ponad 25 lat doświadczenia kierowniczego w obszarze projektów IT, strategii informatycznych, wdrożeń systemów różnych klas oraz analityki biznesowej. Przez 7 lat działał jako doradca Gartner – globalnej firmy analitycznej z branży IT – wspierając strategiczne decyzje kilkudziesięciu największych firm w Polsce i organizacji publicznych. Bezpośrednio przed objęciem funkcji CDO był związany z EY IT Advisory. Doświadczony mówca publiczny, trener i szkoleniowiec, członek Mensa. Prywatnie pasjonat wędrówek górskich, jazdy konnej i żeglarstwa, niegdyś zawodowy basista  bluesowy.

Agnieszka Mencel

Managing Associate, Head of TMT/IP, Linklaters Warsaw

Agnieszka Mencel jest adwokatem, kieruje praktyką TMT/IP warszawskiego biura Linklaters. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, energetycznego i usługowego. Doświadczenie Agnieszki obejmuje m.in. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz klientów z różnych sektorów (m.in. banki, zakłady ubezpieczeniowe, prywatni dostawcy usług medycznych), w tym pomoc w dostosowaniu organizacji do wymogów RODO. Agnieszka przeprowadziła liczne audyty danych osobowych pod kątem zgodności z RODO oraz pomagała klientom wdrożyć konieczne zmiany w tym zakresie. Agnieszka uczestniczyła w licznych transakcjach doradzając klientom w zakresie IP, IT i danych osobowych, posiada też bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, doradzając w tym zakresie przy opracowaniu i negocjowaniu licznych umów i regulaminów świadczenia usług dla klientów z branży usługowej, e-commerce czy start-upów.

Cezary Michalak

Security Consultant, Clico

Cezary Michalak jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka. W branży IT od ponad 10 lat. Doświadczenie zdobywał jako inżynier, wdrożeniowiec, architekt, projektant systemów bezpieczeństwa. Obecnie pracuje w firmie CLICO w Dziale Technicznym jako konsultantem ds. bezpieczeństwa. Na co dzień doradza klientom w doborze odpowiedniego systemu bezpieczeństwa oraz prowadzi autoryzowane szkolenia z tych produktów.

 

Maksymilian Michalski

, ISSA Polska

Pracuje w Wydziale Informatyki Straży Miejskiej m.st Warszawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami oraz w zakresie projektowania i zarządzania bezpieczeństwem złożonych systemów teleinformatycznych, komponentów sieci oraz ochrony informacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zajmował się m.in. bezpieczeństwem systemów takich jak PESEL, CEPiK. Swoja karierę zawodową w IT rozpoczynał prawie 20 lat temu w sektorze informatyki zajmującej się masowym przetwarzaniem danych w centrach komputerowych. W 2001 r. związał się m.in z CitiBank gdzie zdobywał szlify jako administrator systemów rozproszonych, co umożliwiło mu objęcie funkcji administratora systemu CEPiK a później także osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT realizuje także jako członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ISSA Polska. Jest absolwentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Adam Mizerski

Prezes, Stowarzyszenie ISACA Katowice

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej (PN-ISO/IEC 27005/COBIT Risk IT/COSO) analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyk podczas skoków spadochronowych i nurkowania. Audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL. W latach 2010-2016 biegły sądowy z zakresu informatyki przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR / MSSF. Starszy Specjalista w Zespole Audytu Systemów Informatycznych Departamentu Audytu Wewnętrznego Getin Noble Bank S.A. Prezes Zarządu ISACA Katowice Chapter – Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa informatycznego oraz Rzeczoznawca nr 130 Izby Rzeczoznawców PTI. Dodatkowe informację:  https://goo.gl/xzZk8Y

Piotr Najbuk

Senior Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Lekarz, prawnik, ekonomista. Inicjator i wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych będącej pierwszą organizacją pracodawców branży dronowej w Polsce. Lider zespołu Healthcare największej polskiej niezależnej kancelarii prawnej (DZP sp.k.). W swojej pracy zajmuje się doradztwem prawnym, w tym doradztwem regulacyjnym w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Piotr jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania kodeksu branżowego ds. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO. Pracował również m.in. nad zmianami systemowymi dotyczącymi telemedycyny, outsourcingu danych medycznych, pakietu onkologicznego. W ramach realizowanych projektów regulacyjnych Piotr współpracował m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju. Piotr jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, a także Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Piotr jest doktorantem w Szkole Glównej Handlowej, stypendystą I edycji Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, prelegentem i panelistą krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących sektora ochrony zdrowia i nowych technologii, autorem kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim. Piotr jest laureatem nagrody specjalnej konkursy Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017. „Nagrodzony za nadanie nowego znaczenia pojęciu <<interdyscyplinarny>> w odniesieniu do pracy prawników. Dzięki unikalnym kwalifikacjom zdobytym podczas studiów medycznych, prawniczych i ekonomicznych jest w stanie sprostać najtrudniejszym i najbardziej nietypowym zadaniom wykraczającym poza standardowe doradztwo prawne. (…)”

Tomasz Osiej

Radca prawny, Prezes, Omni Modo

Europejski Rzecznik Patentowy, Partner zarządzający w kancelarii Osiej i Partnerzy, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych publikacji oraz książek, w tym m.in. „RODO w 15 krokach – Praktyczny Poradnik dla Przedsiębiorców”, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” (współredaktor dr Maciej Kawecki). Audytor, prelegent na licznych konferencjach, występujący jako ekspert z zakresu ochrony danych w mediach. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca najstarszego i największego portalu dotyczącego zagadnienia ochrony danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz portalu w całości poświęconemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych www.gdpr.pl .

Marcin Paciorkowski

Konsultant ds. bezpieczeństwa, CLICO

Marcin Paciorkowski jest absolwentem specjalizacji Systemy Teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych” realizowanych na Politechnice Warszawskiej. Aktualnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (zajmując się w pracy naukowej badaniem anomalii ruchu sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik i algorytmów wykrywania aktywności tzw. „Botnetów” w sieciach lokalnych) oraz starszym konsultantem ds. bezpieczeństwa w Dziale Technicznym w firmie CLICO. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie wiodących technologii zabezpieczeń.

Mec. Artur Piechocki

Radca prawny, prezes, Kancelaria Prawna APLAW

Założyciel kancelarii APLaw. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, energetyki, telekomunikacji i mediów. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Jest ekspertem Europejskiej Agencji  ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.  Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie RODO na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Magazynu ODO. Prawnik rekomendowany przez Media Law International 2017 w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu.

 

Bogusława Pilc,

Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Obrony Narodowej

Radca prawny, wieloletni Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO oraz Inspektor Ochrony Danych w MON. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z   ochroną danych osobowych.

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, Kancelaria prawna Bird & Bird

Od wielu lat doradza podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach z branży medycznej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, wydawniczej, produkcyjnej oraz spółdzielczej. Przeprowadzała audyty, sprawdzenia planowe, doraźne oraz na żądanie GIODO, dokonywała wdrożeń zgodności z wymogami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, była prelegentką na szkoleniach zamkniętych i otwartych, opiniowała sprawy z zakresu bezpieczeństwa informacji, biobanków, regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, konkursów i loterii. Obecnie przeprowadza kompleksowe wdrożenia RODO w kilkunastu firmach z różnych branż gospodarki oraz doradza w zakresie RODO w projektach implementacyjnych PSD2 i AML IV.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Radca prawny, partner, Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym – partnerem w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika „ABI Expert”. Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowałam i nadzorowałam system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie do dziś zapewniam obsługę prawną w dziedzinie ochrony danych, dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jednocześnie od 2008 r. obsługuję Radę Miejską w Łodzi, zajmując się istotnymi zagadnieniami ustrojowymi w samorządzie terytorialnym. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej” (2010), „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015). Mam przyjemność być współautorką komentarza do ustawy o re-use: „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017) oraz podręcznika: „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016). Wykładam na Uniwersytecie Łódzkim, w Polskiej Akademii Nauk, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Społecznej Akademii Nauk. Jestem współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Współuczestniczyłam w tworzeniu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jestem członkinią Rady Programowej Centrum.

Daniel Ślęzak

Privacy Officer, T-Mobile Polska

Kieruje Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochroną Prywatności oraz pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w T-Mobile Polska S.A. Jest odpowiedzialny za strategię i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochronę danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Reprezentuje T-Mobile Polska SA jako Data Privacy Officer w ramach globalnej struktury ochrony danych osobowych Grupy Deutsche Telekom AG. Menedżer i prawnik z bogatym doświadczeniem na rynku regulowanym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony prywatności ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Monika Sobczyk

kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, Medicover

Absolwentka Politechniki Radomskiej o specjalności informatyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych jako analityk danych, oraz 10-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz osobowych danych medycznych. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu ogólnej ochrony danych osobowych i danych znajdujących się w dokumentacji medycznej pacjentów.  Jako audytor wiodący z zakresu wymagań normy ISO 27001:2013 oraz audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 prowadzi audyty placówek świadczących usługi medyczne. Uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych oraz pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, co bardzo ułatwia wykonywanie obowiązków ABI w niektórych podmiotach leczniczych w Grupie Medicover. Jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.  Kierowała wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013 w Medicover sp. z o. o. i go utrzymuje.

Sebastian Sobecki

Dyrektor Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji UMW, Urząd Miejski Wrocławia

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa informacji/ochronie danych osobowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od prawie 12 lat pracuje w instytucjach administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie i nadzorowanie metod zarządzania bezpieczeństwem informacji/przetwarzaniem danych osobowych we wrocławskim samorządzie.

Dr n. med. Piotr Soszyński

Dyrektor ds. systemów medycznych, Medicover

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Endokrynologii CMKP, w tym czasie odbył kilkuletni staż w wiodących ośrodkach medycznych w USA, m.in. w Harvard Medical School w Bostonie. Od 1997 r. dyrektor ds. medycznych w oddziale firmy Bayer w Warszawie, potem dyrektor ds. badań klinicznych i szef polskiego biura regionalnego ośrodka badań klinicznych AstraZeneca w Europie Centralnej i Wschodniej. Związany z Medicover od 2005 r., członek Zarządu (2010-17), obecnie odpowiada za rozwój systemów medycznych i telemedycyny oraz bezpieczeństwo danych. Członek Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej (2012-17) i Rady Pracodawców oraz Komisji ds. jakości kształcenia przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i rozdziałów w książkach, współautor Raportu Zdrowia Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2011-2015”

mgr inż. Mariola Więckowska

Dyrektor d.s Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych, LexDigital

Doświadczona Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Data Protection Officer (DPO), obecnie w Allegro, Ceneo. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI (Stworzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) oraz ISSA (Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na kierunku Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i KNF, z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Nadzoruje wypełnianie obowiązków Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzeń EU i polskich. Współpracuje przy opracowywaniu kodeksów postępowania zalecanych przez RODO w ramach IAB Polska i PIIT. Jako praktyk, swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami na Podyplomowych Studiach na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademi Leona Koźmińskiego.